ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ Α.Ε.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ CONTAINERS – ΚΑΔΩΝ

Η εταιρεία μας με σκοπό την καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών της έχει τη δυνατότητα να παραχωρεί στους παραγωγούς των αποβλήτων τα κατάλληλα μέσα συλλογής για την προσωρινή αποθήκευση στο χώρο παράγωγης τους.

Τα οχήματα της εταιρείας μας που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή και μεταφορά των μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων είναι εφοδιασμένα με τις ειδικές προβλεπόμενες άδειες και είναι κατάλληλα για την εκτέλεση του έργου, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κ.Ο.Κ και τις υγειονομικές διατάξεις.

Είναι σε άριστη κατάσταση κατασκευής και λειτουργίας, σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία.

Όλος ο κινητός και μη εξοπλισμός της επιχείρησης μετά το πέρας των εργασιών  οδηγείται σε εγκατάσταση πλύσης εξοπλισμού όπου και πλένεται σχολαστικά. Ειδικότερα τα απορριματοκιβώτια πλένονται σχολαστικά μετά από κάθε χρήση τους.

Αναλυτικά ο εξοπλισμός μας αποτελείται από:

Open top conteiners 3 m3 - 10 m3

Open top conteiner χωρητικότητας 3 κυβικών μέτρων
: Μήκος - 2,4μ, Πλάτος - 1,4μ, Ύψος – 1μ
 
Open top conteiner χωρητικότητας10 κυβικών μέτρων
: Μήκος - 4μ, Πλάτος - 1,7μ, Ύψος – 1,5μ

 

Open top conteiners 30 m2

Τα Open top conteiners 30 m2 είναι κατάλληλα για τη διαχείριση αστικών απορριμμάτων, συλλογή μετάλλων, διάφορων υλικών συσκευασίας, εμπορικών-βιομηχανικών απορριμμάτων κ.ά.

Η μεταφορά και τοποθέτησή τους γίνεται από οχήματα τύπου Hook-Lift (Γάντζος), ενώ η μεγάλη τους χωρητικότητα περιορίζει την εκτέλεση δρομολογίων. Παρέχουν δυνατότητα φόρτωσης και εκφόρτωσης από την πίσω πλευράμε ανοιγόμενη πίσω πόρτα και για την απόθεση τους απαιτείται χώρος όσο ένα τετραξονικό φορτηγό.

Χωρητικότητα : 30 κυβικά μέτρα
Διαστάσεις : Μήκος - 7,00μ, Πλάτος - 3,00μ

Press container

Τα Press container - κλειστού απορριμματοδέκτη με συμπιεστή. Εξασφαλίζει τη συμπίεση των απορριμμάτων με μια πλήρως αυτοματοποιημένη, αλλά απλή και ασφαλή διαδικασία. Αποτελεί την ιδανική λύση για την υποδοχή και προσωρινή αποθήκευση απορριμμάτων σε πλατείες, νοσοκομεία, εμπορικά κέντρα, λαϊκές αγορές κ.α.

Press container 10 m3

: Μήκος - 4,25μ, Πλάτος - 2,50μ, Ύψος – 2,45μ
: Μήκος - 2,40μ, Πλάτος - 2,20μ, Ύψος – 2,20μ
: 11.600 λίτρα

Press container 25 m3

: Μήκος - 6,80μ, Πλάτος - 2,50μ, Ύψος – 2,45μ
: Μήκος - 4,95μ, Πλάτος - 2,20μ, Ύψος – 2,20μ
: 23.900 λίτρα