ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ Α.Ε.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Στοιχεία επικοινωνίας

ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ Α.Ε.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Μπέλλου Ιωάννου 28
Παιανία, Τ.Κ. 19002
Αττική

τηλ.: 210 6667266
email: info@kronoseco.gr 

υποχρεωτικό
υποχρεωτικό
υποχρεωτικό