ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ Α.Ε.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Μερικά λόγια για μας

Με βασικό της μέλημα την ελαχιστοποίηση ρύπανσης του περιβάλλοντος, η εταιρεία «ΚΡΟΝΟΣ – ΕΚΟ Α.Ε.» ασκεί δραστηριότητα, στον τομέα της συλλογής, μεταφοράς και διαχείρισης μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων. Ειδικότερα δραστηριοποιείται στη συλλογή και μεταφορά απορριμμάτων, δημοτικών αποβλήτων, μη επικινδύνων οικιακών αποβλήτων, ογκωδών αντικειμένων και παρόμοιων αποβλήτων από εμπορικές δραστηριότητες, βιομηχανίες και ιδρύματα.


Πελάτες μας είναι εταιρίες του ιδιωτικού καθώς και του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Περισσότερα...

ΧΑΡΤΙ

Το χαρτί είναι ένα από τα βασικά υλικά που ανακυκλώνονται καθώς αποτελεί είδος ευρείας χρήσης τόσο για νοικοκυριά όσο και για κάθε είδους εταιρεία και οργανισμό.

Περισσότερα...

ΞΥΛΟ

Το ξύλο είναι ένας φυσικός πόρος σε ανεπάρκεια. Η επαναχρησιμοποίηση και κυρίως η ανακύκλωση των διαφόρων απορριμμάτων του ξύλου επιφέρει σημαντικά οφέλη στο περιβάλλον.

Περισσότερα...

ΠΛΑΣΤΙΚΟ

Τα πλαστικά είναι υλικά υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας, χαμηλής τιμής και πολύ πρακτικά και χρήσιμα για τη συσκευασία πολλών προϊόντων. Η εκτεταμένη όμως χρήση τους και η αργή αποδόμησή τους τα καθιστά ένα από τα βασικά συστατικά ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος.

Περισσότερα...

ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΗ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗ

Η διογκωμένη πολυστερίνηείναι ένα από τα πιο διαδεδομένα ανακυκλώσιμα συνθετικά υλικά. Συλλέγεται σε όλη την Ευρώπη σε διάφορα σημεία καισε αντίθεση με άλλα μονωτικά υλικά, η πολυστερίνη ανακυκλώνεται εύκολα.

Περισσότερα...