ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ Α.Ε.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΞΥΛΟ

Το ξύλο είναι ένας φυσικός πόρος σε ανεπάρκεια. Η ζήτηση έχει αυξηθεί δραματικά στις μέρες μας και αναμένεται να διπλασιαστεί μέσα στα επόμενα 50 χρόνια. Η δασική παραγωγή δεν επαρκεί για να καλύψει τις υπάρχουσες ανάγκες, με αποτέλεσμα σε όλο τον πλανήτη να έχει αυξηθεί η αλόγιστη υλοτομία και η αποψίλωση των δασών. Η άμεση αντικατάσταση ή αλλιώς η καλλιέργεια «δάσους» για εκμετάλλευση ξυλείας, έχει επίσης αρνητικές επιπτώσεις στο οικοσύστημα, το οποίο υποβαθμίζεται.

Η επαναχρησιμοποίηση και κυρίως η ανακύκλωση των διαφόρων απορριμμάτων του ξύλου επιφέρει:

  • Στην εξοικονόμηση πρώτων υλών ξύλου και στη μείωση της έντασης και έκτασης των υλοτομιών στα δάση.
  • Στη μικρότερη κατανάλωση ενέργειας ανά παραγόμενη μονάδα προϊόντος δηλ. μικρότερα ποσοστά έκλυσης αερίων ενώσεων του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.
  • Λόγω του σχετικά μεγάλου όγκου που καταλαμβάνουν σε σχέση με άλλες κατηγορίες απορριμμάτων,  μειώνει σημαντικά τον όγκο των αστικών απορριμμάτων που συνήθως οδηγούνται στις χωματερές ή καίγονται ανεξέλεγκτα.