ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ Α.Ε.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ CONTAINER

Τα οχήματα της εταιρείας μας που χρησιμοποιούνται για τη  μεταφορά των μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων είναι:

Οχήματα τύπου Hook – Lift (Γάντζος)

Το όχημα φέρει υδραυλικό ανυψωτικό μηχανισμό αποτελούμενο από ένα κεντρικό υδραυλικό βραχίονα ο οποίος στην απόληξη του διαθέτει γάντζο για την ανύψωση και φόρτωση του κοντέινερ επί του οχήματος.

Οχήματα τύπου skip loader (Αλυσιδάκι)

Το όχημα φέρει υδραυλικό ανυψωτικό μηχανισμό αποτελούμενο από δυο περιστρεφόμενους βραχίονες και αλυσίδες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά των skipcontainers.

Φορτιγά οχήματα (επικαθήμενα)

Τα φορτιγά οχήματα (επικαθήμενα) είναι κατάληλα για την μεταφορά μεγάλων φορτίων