ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ Α.Ε.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό, η εταιρεία μας στελεχώνεται από καταρτισμένο προσωπικό με υψηλή εξειδίκευση (ειδικοί επιστήμονες, μηχανικοί, τεχνικοί, εργοδηγοί, οδηγοί και εργατοτεχνίτες). Το τεχνικό μας προσωπικό διαθέτει πολυετή εμπειρία και επιμορφώνεται διαρκώς ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει την πολυπλοκότητα των έργων μας και τους κινδύνους που ίσως κληθεί να αντιμετωπίσει.

Βασικό χαρακτηριστικό του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί το υψηλό επίπεδο κατάρτισης και η περιβαλλοντική ευθύνη.