ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ Α.Ε.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΕΣ ΜΠΑΖΩΝ

Οι συλλογείς μπαζών είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για κάθε είδους οικοδομική εργασία.